27.2.2011 11:26:12

PRINCIPY OBCHODOVÁNÍ


Obchodováním na finančních trzích s akciemi, komoditami, měnami a dalšími aktivy se denně na světových burzách zabývají miliony institucionálních a individuálních obchodníků. Prvotním posláním jednotlivých burz je umožnit účastníkům nákup a prodej obchodovaných aktiv za aktuální tržní cenu. Řada burz je koncipována za účelem zajišťování cen aktiv na spotovém nebo futures trhu. Motivy a potřeby účastníků trhů mohou být různé. Někteří touží svá aktiva prodat či nakoupit, jiní si jen z různých důvodů přejí zajistit své ceny vybraného aktiva. Na všech burzách jsou dnes naprosto převažujícími účastníky spekulující obchodníci, firmy nebo finanční instituce. Zejména díky finančním spekulacím s využitím fundamentálních faktorů trhů se neustále hýbou a vyvíjejí ceny nejrůznějších aktiv. Zde nás zajímají zejména akcie, komodity a měnové páry.


V posledním období zažívá velmi intenzívní vývoj tzv. Online obchodování finančních instrumentů. Přímo ze svého PC, online přes Internet, mohou zájemci, spekulující obchodníci, zadávat své obchodní příkazy na jednotlivé burzy a bezprostředně se tak účastnit tohoto vzrušujícího podnikání. Stále více je oblíbené obchodování CFDs a Forex kontraktů, díky nimž mohou obchodníci velmi rychle, snadno a efektivně vstupovat do obchodních spekulací na vybraná aktiva na elektronické burze CFDs a Forex a realizovat zde své obchodní spekulace s využitím principů Leverage, finanční páky a sofistikovaných nástrojů pro řízení obchodů a finančních rizik.


WinSignals. Pro své obchodování na burze můžete velmi efektivně využívat WinSignály pro své ziskové spekulace na burze s Akciemi, Komoditami a Měnovými páry. WinSignals je služba, v rámci které naše klienty upozorníme formou SMS, e-mailu a Skype ve chvíli, kdy identifikujeme na online trzích dostatečně profitní a zároveň bezpečnou možnost obchodu. Zjistěte si více informací a prostudujte si skvělé výsledky..!


Jak to vše funguje


Jako automobil potřebuje motor pro svůj pohyb (nejede-li z kopce…), potřebuje i Vaše obchodování mechanismus pro realizaci Vašich zisků (nebo ztrát, ale tomu vždy předcházejte…). Vlastní obchodování se děje vstupováním do obchodních pozic, díky kterým kontrolujete za část peněz určitou velikost kontraktu vybraného aktiva. Jak se tedy realizují zisky a ztráty? Řekli jsme si, že trhy jsou neustále v pohybu a ceny se mění. Princip je zde jako u každého obchodování. Tj. chcete nakoupit levně, prodat draze. A získat tím svůj profit, zisk. Ne vždy se to podaří, trh, resp. cena, se může otočit proti Vám. Potom zde existují jen dvě možnosti. Doufat, až se cena vrátí požadovaným směrem (což se může stát, zvláště tehdy, máte-li svou pozici otevřenou ve směru aktuálního cenového trendu vybraného aktiva), nebo zabránit ztrátám a vystoupit včas z pozice, tj. nakoupený kontrakt ihned prodat a to buď za aktuální tržní cenu, nebo definovanou cenu, kterou si určíte obchodním příkazem, který se aktivuje, dosáhne-li cena zadané hodnoty. Cílem Vašeho obchodování je kvalifikovaně odhadnout pohyb cen (jsou zde pouze dvě možnosti, ceny mohou pouze růst nebo klesat), realizovat větší zisky než ztráty, což je záležitost money managementu a Vašich znalostí o tom, jak daný trh funguje.

Toto obchodování umožňuje jednu zásadní výhodu. Můžete zde rovnocenně profitovat na růstu i na poklesu cen akcií, indexů, komodit a měn! Je Vám proto jedno, v jaké kondici jsou různé trhy, zda ceny rostou, nebo klesají. Pouze v tomto obchodování můžete své kontrakty nejdříve prodat a poté koupit. Toto je obchodní vynález, který je realizovatelný v této podobě pouze na těchto trzích! Svou strategii, zda se budete obchodů zúčastňovat formou nákupů či prodejů, volíte dle aktuálního cenového vývoje sledovaných komodit.

Ceny všech aktiv (akcií, komodit či měnových párů) neustále fluktuují. Tuto skutečnost můžete vidět na cenových grafech. Tato fluktuace (neustálá tvorba nových cenových úrovní, kotace) je zřejmá z krátkodobých, střednědobých i dlouhodobých grafů. Na první pohled se mohou tyto grafy zdát chaotické a nepřehledné. Bližším studiem však zjistíte, že cenové vývoje jednotlivých komodit podléhají určitým zřetelným zákonitostem. Aktuální vývoj cen, závislý na nabídce a poptávce nakupujících a prodávajících, je závislý na četných fundamentálních a technických faktorech. Fundamentální faktory jsou reálné zprávy, události a nejrůznější vlivy mající účinek na aktuální nabídku a poptávku. Určují momentální cenu komodit, do které se může promítnout směsice nejrůznějších vlivů, mix pozitivních a negativních zpráv. Ceny, které můžete sledovat na burzách, ve zpravodajství a na svých monitorech již mívají všechny fundamentální faktory v ceně zakalkulovány!

Technické faktory, to jsou bariéry, psychologie davu, odvaha spekulantů, nálady a další indicie, které se promítají do cen. Názorným příkladem mohou být akcie. Ač může být ekonomika, inflace, růst HDP, nezaměstnanost a podobné fundamentální vlivy stabilní v dlouhodobém měřítku, ceny akcií mohou fluktuovat v tomtéž období o desítky i stovky procent, ač je jasné, že o podobná procenta se hodnoty daných podniků měnit nemohou! S cenami zde hýbou spekulující investoři, kteří manipulují cenami zpravidla v rámci určitých technických úrovní, k jejichž překračování však většinou nemají odvahu. Z grafů a cenových vývojů poté můžeme vidět, že ceny fluktuují v trendech, tj. ceny se vyvíjejí postupně nahoru a dolů a tvoří vrchy a dna, tvoří se krátkodobé trendy v dlouhodobých, korekce a různé zajímavé formace, které mají spekulující obchodníci rádi. A ač jsou zde akcie, indexy, další komodity a měny odlišné povahou, mají jedno společné. Všude se ceny pohybují oběma směry, často technicky velmi předvídatelným způsobem a grafy všech tvoří často velmi podobné formace. Říkáme, že ceny trendují, stagnují, narážejí na bariéry. Tyto bariéry jsou jednak psychologické (kulaté ceny, kulatá čísla), jednak jsou tvořeny vůlí obou stran, tj. nakupujících a prodávajících, k akceptaci určitých hraničních cen.

Motorem pro Vaše obchodování je tedy pohybovat se v cenových pohybech a trendech Vámi zvolených komodit, nakupovat a prodávat, tj. uzavírat tzv. Long a Short pozice, určovat trendy, bariéry, sledovat vývoj trhů, určovat vhodný čas pro vstup a výstup z trhů. Každý motor potřebuje své palivo a mazání. Tím je zde používání obchodování na Margin a Leverage, což je specialitou obchodování s finančními instrumenty.


Trendy. Pokud se ceny pohybují určitým směrem po určitou dobu, říká se tomu trend. Trend může mít jakýkoliv z těchto tří směrů:  • Nahoru ↑


  • Dolů ↓


  • Stranou →

Během trendu ceny mohou fluktuovat nahoru nebo dolů okolo trendu, ale stále lze vidět celkový směr trendu. Okolo trendu se pohybují ceny oběma směry (vertikální pohyby cen). Někdy je trend vidět na grafech vybraných aktiv zcela jasně, jindy to tak jasné vůbec není, hlavně pokud jde o krátkodobé trendy trvající několik dnů. Trendy můžete vidět na vybraných grafech každý den. Často vás může napadnout, že cena aktiva bude stoupat nebo klesat už napohled z grafu. Nemusíte být expert, protože, mluvíme-li všeobecně, dokážete říct, jestli jde cena nahoru, dolů nebo stranou a v jakém časovém rámci - dny, týdny, měsíce.

Další vymezení z pohledu na graf je, na jaký typ trendu se díváte, pokud je vůbec nějaký. Existují tři typy trendu:
a) krátkodobý ... (dny)
b) střednědobý ... (týdny)
c) dlouhodobý ... (měsíce)

Významnost každého z trendů je subjektivní, ale čím delší je trend, tím má větší váhu. Vše záleží na obchodníkově interpretaci a jeho (její) vlastní strategii. Ceny nezůstávají podél trendu natrvalo a mohou změnit svůj celkový směr kdykoliv. Pokud se to stane, trend je tzv. prolomen a může začít jiný trend v jiném směru. Ale může se jednat pouze o korekci, což není změna trendu, ale pouze dočasný pohyb v opačném směru a považuje se jen za dobu, kdy nějací obchodníci berou zisk nebo za nějaký jiný důvod. Pak, po korekci, jdou ceny zpátky a pokračují podél původního trendu. Také krátkodobé trendy se mohou změnit, zatímco střednědobé a dlouhodobé zůstávají stejné. Později může jít krátkodobý trend stejným směrem, jako ty ostatní, to je často dobrá příležitost pro obchod!

Mnoho obchodníků si rádo potvrzuje trend před tím, než se rozhodnou. To znamená, že čekají na více cen několik dnů nebo týdnů než něco udělají. Jmění už bylo naděláno v obou směrech - ať už následováním trendu nebo směrem proti němu. Tajemstvím je správné načasování - kdy udělat co - přestože většina obchodníků preferuje následovat trend. Je to většinou bezpečnější. Ovšem neexistuje jednoduché pravidlo o následování nebo nenásledování trendu; prostě je mnohem lepší s ním nebojovat. ...podle pravidla jdi s proudem, trend je tvůj přítel (trend is your friend).

Řada obchodníků využívá pro své rozhodování principy Fundamentální či Technické analýzy nebo celou řadu dalších zdrojů a informací. To vše je závislé na individuálním posouzení a zkušenostech Online obchodníka. Principy Online obchodování CFDs a Forexu prostřednictvím Internetu jsou jednoduché. Je třeba se naučit rozumět jednotlivým finančním trhům, pracovat zde s disponibilním rizikovým kapitálem na zásadách profitního a přiměřeně bezpečného Money managementu, vybrat ta správná aktiva, čas a strategie pro Vaše Online obchodování. Vše zásadní je možno naučit se zdarma aktivním používáním Demo verzí pro obchodování a postupným testováním trhů na Live účtech. Pokud se rozhodnete aktivně se zúčastnit tohoto podnikání, přejeme Vám mnoho úspěchů.