27.2.2011 11:26:04

WIN EASY MANAGEMENT SET AND FORGET

Ziskové řízení investic s WinSignalsK WinSignals přidáváme v rámci tohoto servisu ziskový a jednoduchý Win Easy Mangement. Jde o jednoduchý, účinný a ziskový přístup pro dlouhodobé řízení vlastních investic s WinSignals.Vycházíme zde ze statistické dlouhodobé úspěšnosti WinSignals. Dlouhodobý potenciál WinSignals na predikovaných ziskových úrovních L1 je 90% (v jednotlivých měsících 80 – 100%). Dlouhodobě 94-98% všech WinSignals dosáhne ziskové úrovně. Krátkodobě část signálů generuje dočasně ztrátové pozice, skutečně problematických v dlouhodobém měřítku je méně, než 5%. Tyto výsledky „backtestingu“ našich obchodních signálů zohledňujeme v rámci Win Easy Managementu.


Co znamená Win Easy Mangement Set and Forget?


Set and Forget.1) Přijmi WinSignal přes mobilní telefon nebo PC formou SMS, e-mailem, nebo formou Skype zprávy.

2) Zadej (Set) parametry obchodu, spekulace, přes svou online obchodní platformu, v podmínkách Goldstar pohodlně z PC, nebo přímo přes mobilní telefon, Mobile trading. Zadej ziskovou úroveň, Profit target, na L1 a…

3) Zapomeň (Forget). Vypusť obchodování a spekulace z hlavy, věnuj se příjemnějším záležitostem.

4) Jednoduše, přijmi WinSignal kdekoliv, zadej a zapomeň..! 10, 15 – 20 x měsíčně si dej příležitost pro své zisky s pravděpodobností 90%.


Win Easy Management.1) Statisticky 90% našich WinSignals dosáhne dříve nebo později predikovaných ziskových úrovní. Vydělávejte jednoduše, bez stresu a s minimálními časovými nároky, 4- 6 hodin měsíčně…

2) 90% pozitivních správ na Váš mobil :-)! O dosažení ziskových úrovní budete vždy informování.

3) Statisticky 10% otevřených pozic otevřených z WinSignals musíme sledovat ve ztrátových úrovních. Zašleme Vám včas zprávu, jak vnímáme aktuální rizika a jakým způsobem danou pozici uzavřeme, nebo jak ji budeme kompenzovat k ziskovým úrovním. Doporučujeme „No stress“ a následovat WinSignals doporučení – Easy Risk Management.

4) WinAccount Strategy. Dlouhodobá strategie pro ziskové a bezpečné řízení investic s respektováním zásad Win Easy Management.


Obsah servisu Win Easy Management Set and Forget1) Set and Forget. Klientům zasíláme WinSignals, stačí pouze otevřít pozici a zadat parametry automatické exekuce zisku, pokyn k uzavření pozice ziskové úrovně, tzv. Limit1 přes PC nebo mobilní telefon. Dále klienti nemusí dění na burze jakkoliv sledovat, resp. nedoporučujeme to.

2) Win zprávy 90%. Průběžně, statisticky kolem 90 % takto otevřených obchodních pozic se uzavře v zisku automaticky. Klientům zasiláme Win zprávu na SMS a e-mail.

3) Win Easy Management. Několikrát měsíčně mohou klienti servisu WinAccount očekávat SMS a e-mail zprávu Risk Managementu dočasně ztrátových pozic, nebo redukci hrozící větší ztráty. Některé měsíce ovšem následují pouze Win zprávy J

4) WinAccount Strategy. Metodika, servis a poradenství pro úspěšnou aplikaci Win Easy Managementu.Základní cena služby WinEasy Set and Forget 990,- Kč/měsíc..


Objednávky, ceny a platby zde..!WinAccount Strategy – prostudujte své možnosti dlouhodobého řízení vlastních investic. Vaše výsledky mohou být fenomenální. (článek pro Vás momentálně připravujeme)

Objednejte si zdarma WinSignals Manual a informace o Online obchodování CFDs a Forex.


Proč využívat servis Set and Forget a jednoduchý Win Easy Management?


Jaké máte možnosti pro řízení otevřených obchodních pozic na burze na základě WinSignals?1) Pokud máte čas, prostor a chuť se svým burzovním spekulacím věnovat, můžete realizovat sami svůj Risk Management pro vytěžení ziskového potenciálu WinSignals. Ten je dlouhodobě 3-5 x vyšší, než jsou predikované krátkodobé zisky na L1. Můžete sami dle své úvahy zajišťovat ziskové pozice a držet je do vyšších ziskových úrovní. Můžete dle svého uvážení zajišťovat své pozice před ztrátami používáním doporučených StopLoss pokynů. Doporučujeme pracovat dle Zásad pro ziskový a bezpečný trading a zúčastnit se Workshopů WinSignals.

2) Můžete využít informačního servisu Win Easy Mangement Set and Forget. Získáte výhodu času, snížíte rizika špatných rozhodnutí a můžete řídit své investice na burze technicky nejjednodušším způsobem, jaký si lze v tomto oboru burzovních spekulací představit. Jednoduché a funguje to! Více o WinAccount Strategy již brzy.


Proč komplikovat jednoduché věci, aneb nikdy nebyly spekulace na burze jednodušší..!


Skutečně neobvyklý přístup ke spekulacím.Nicméně u našich klientů rozšířený a oblíbený. Klienti přijmou svou porci 15 – 20 Signálů za měsíc, zadají do reálného obchodování a těží ze skutečnosti, že se jim automaticky průběžně uzavírá 90% takto zadaných obchodů v nadefinovaných ziskových úrovních (ty jsou obsaženy přímo ve WinSignals).


Statisticky musíme řešit méně, než 10 % méně úspěšných,zpravidla dočasně ztrátových obchodů. Zasíláme také dodatečný informační servis, jednoduchý Risk Management minimalizace a kompenzace ztrát. Rizika pohlídáme za Vás.


Strategie Set and Forget je odolnáproti nekvalifikovaným rozhodnutím
, má minimální časové nároky účasti klienta v obchodování, v praxi jde o cca pár hodin měsíčně. To vše s potenciálem slušného průběžného zhodnocování investic 2-8% měsíčně.


Cíle Win Wasy Set and Forget.Inkasovat všechny rozumně realizovatelné zisky z Profit Targets predefinovaných pokyny L1 a eliminovat, minimalizovat ztráty nevydařených predikcí. Aplikovat jednoduché postupy, zjednodušit si burzovní spekulace na časové a technické minimum, věnovat se dlouhodobě úspěšnému řízení vlastních investic, potlačit chybovost vlastního rozhodování.


Tento servis s WinSignals je určen právě pro Vás,pokud nedosahujete dlouhodobé úspěšnosti svých predikcí finančních trhů 90% za méně, než 4-6 hodin práce měsíčně. WinSignals a servis Win Easy je určen právě pro Vás, chcete-li své investice řídit dlouhodobě ziskově a jednoduše.


Rekapitulace parametrů servisu Win Easy Management Set and Forget.Strategie Set and Forget.Spočívá pouze v jednoduché aplikaci našich statisticky úspěšných WinSignals. Zadej signál ve svém obchodování, nastav ziskové úroveň L1 a „zapomeň…“ Víc, než 90 % takto otevřených pozic by mělo být dříve nebo později uzavřeno v nadefinovaných ziskových úrovních (snížených o případné nákladů držení kontraktů – různé technologie spekulací předurčují různé případné náklady).


Win Easy Management, zisky.Kolem 90-ti % otevřených pozic uzavíráme automaticky na predefinované Profit Target úrovni L1. Jinak žádná další činnost, bez nároku přemýšlení o vývoji na burze a čas… Klienti jsou průběžně informováni o uzavíraných ziskových pozicích, Win zprávy 90%.


Win Easy Management, řešení ztrát.Pro případné déletrvající ztrátové situace dáváme doporučení pro jednoduchý Risk Managementu. Cíl je minimalizace případných ztrát vůči jistým ziskům. To znamená, uživatelům servisu Win Easy Management jsou zasílány SMS a email zprávy Risk Managementu pouze pro cca 2, 4 až 10-ti % nevydařených otevřených pozic.


Win Easy Management, řešení ztrát.Z dlouhodobého hlediska množství uzavřených pozic v penězích potenciálně převyšuje součet možných potenciálních maximálních ztrát. V jednotlivých měsících tento rozdíl může být větší, nebo dočasně i záporný. Dlouhodobě ale potenciál profitů převyšuje. Bez dalšího jakéhokoliv řízení otevřených pozic, riziko případného ohrožení přiměřeně velkého účtu malé, potenciál výsledného profitu je větší, než-li při jakémkoliv jiném druhu investování. Je ovšem nutné mít přiměřeně silný účet a pracovat s přijatelně nízkým rizikem. Viz níže + informace WinAccount Strategy.


Co můžete udělat pro realizaci dlouhodobé Strategie Set and Forget WinAccount:


Je třeba mít Live Account odpovídajících parametrů.Přiměřeně nejmenší účet je cca 10 tis. Eur (Usd) a více pro typ účtu CFDs/Forex Goldstar při obchodování s jedním lotem na jeden WinSignal. Spekulanti v podmínkách Live Account Goldstar mohou využít zdarma možnosti rizikového Bonusu, Margin Trading Bonusu, ke krytí svých pozic v mezích přijatelného rizika. Tím nemusejí příliš riskovat svůj vstupní kapitál. Bonus 10 % ZDE.

V rámci aplikace WinSignals v jiném typu obchodování je nutno rozumět problematice řízení rizik, finanční účinnosti a dalším individuálním parametrů, které uživatel WinSignals používá při svých spekulacích.


Čas, trpělivost, disciplína a klid pro dlouhodobé řízení investicJe třeba mít 15 – 20 x měsíčně chvilku času k zadání objednávky pozice WinSignals paramerů a zadávat své L1… Občas je třeba zadat korekce obchodů dle občasných instrukcí Win Easy Managementu, zaměřující výhradně redukce významnějších ztrát. Je nutné realizovat objednávky WinSignals a servisu Win Easy Management s dlouhodobou vizí v používání a aplikaci.


Dále disciplínu, klid, „zapomnění..“, vlažný vztah k „práci“ na burze, věnování jiným radovánkám.

Tento přístup ke spekulacím efektivně potřebuje 2 – 4 hodiny činnosti na burze měsíčně.

Zbytek času, volno… Doporučená strategie Mobile Tradingu, přístup odkudkoliv, kdykoliv.


Bonus Trading Margin 10% ihnedPro minimalizaci rizik doporučujeme na Live accounts pracovat s přidaným 10% Bonus Trading Marginem.


Peníze zdarma navíc + chytrý a jednoduchý Risk Management
= minimalizace rizik s potenciálem slušných zisků..!


Svůj Bonus Trading Margin Live Accout získejte zde.

Přijďte se informovat na semináře.! Zjistěte jak na Burzu, akcie, komodity a Forex.

Objednejte Zdarma WinSignals Manual a informace o CFDs a Forex obchodování. Obdržíte podrobné informace používání WinSignals i možnostech Demo a Live obchodování - burza, akcie, komodity, Forex.

WinAccount Strategy – prostudujte své možnosti dlouhodobého řízení vlastních investic. Vaše výsledky mohou být fenomenální.Win Easy Management Set and Forget

Získám šanci na dobré výsledky ve svých spekulacích, čas a peníze.

Objednat k WinSignals zde..!


WinAccount Strategy

Dlouhodobé řízení vlastních investic se strategií WinAccount

pro dosažení finanční a časové nezávislosti..!

Informace zdarma zde..! (připravujeme)