Další odkazy k tématu

 
WinSignals objednávejte na tel. 910 801 403 nebo servis@penezovod.cz

WINSIGNALS - VÝSLEDKYVýsledky, výkonnost a potenciál

Na této stránce si můžete prohlédnout historii zasílání WinSignálů v jednotlivých měsících. Zveřejňujeme zde obchodní výsledky své, popř. našich klientů. Vlastní seznam Signálů uvádíme v tabulce, ve které zpětně hodnotíme potenciál výkonnosti našich WinSignálů. Díky tomuto objektivnímu postupu se můžete sami přesvědčit, že nevyrábíme zpětně žádné marketingové informace, můžete si Signály i jejich výkonnost ověřit na Live grafech jednotlivých aktiv.

Dlouhodobě dosahujeme úspěšnosti 80-90% v krátkodobých prognózách trhů!

Naše výsledky jsou poctivé a jsou výsledkem WinSignálů a chytrého Riskmanagementu. Neomračujeme své klienty smyšlenými výsledky v USD, EUR nebo PIPS. Prostě zobchodujeme své Signály a své výsledky zde předkládáme. Studiem těchto výsledků se můžete zpětně poučit, kde děláte případné chyby nebo jak jste mohli lépe a vhodněji využít potenciál WinSignálů. Protože se v praxi daří dosahovat v průběhu měsíce 80 - 90ti % úspěšnosti TS, tj. realizace zisků na limitech L1 - L3, a v horizontu déletrvajícím (týdny, 1 - 2 měsíce), lze doporučit náš Riskmanagement a orientovat se na dosahování průběžných zisků. Zásadní je nepřeobchodovat účet, opatrný Riskmanagement, důsledně zajišťovat a brát zisky z burzy.

Zpětně v relativně krátkém čase se nám ukazuje, že více než 90 % Signálů generuje zisk v horizontu dnů, týdnů..! Jediným problémem se ukazuje správné načasování obchodů, kdy do 1 - 2 dnů sice expiruje 60 - 80 % TS, ale u části z nich si prostě musíme svůj zisk trpělivě vysedět. Naučte se těmto faktům přizpůsobovat své jednání na burze a naučte se naše TS efektivně používat.!

Zaslané TS - výkonnost a potenciál. V této tabulce každý měsíc uvádíme chronologicky historii zaslaných Signálů. Hodnotíme zpětně, zda bylo dosaženo plánovaných ziskových úrovní na limitech L1 - L3, sledujeme výkonnost a potenciál Signálů v čase. Toto hodnocení provádíme zpravidla k 10. dni následujícího měsíce. Snadno zjistíte, že těch několik málo Signálů, které se nepodařilo ziskově uzavřít v daném období, mělo často potenciál pro menší nebo větší zisk v období následujícím. Zpětné hodnocení má význam pro Váš Riskmanagement, aby jste si ověřili, zda-li jste na svých Live účtech dosáhli adekvátní výsledky s použitím WinSignálů. Praxe ukazuje, že potenciál zisků značně převyšuje potenciál doporučených limitů. Můžete přehodnotit svou strategii pro otevírání pozic, pro jejich držení a pro management zisků a regulaci případných ztrát. Rovněž je zřejmé, že většina dočasně ztrátových TS dříve nebo později nadělila předpokládaný zisk.

Výsledky TS - náš Live Trading, výsledky klientů. Každý měsíc zveřejňujeme výsledky svého obchodování na malém TS Live účtu, jehož velikost je kolem 20 tis. EUR, rovněž uvádíme výsledky našich klientů, pokud s tímto oni souhlasí. Pod těmito výsledky mohou být links s referencemi a komentáři.

Úsudek si udělejte, až se sami přesvědčíte! Naše výsledky jsou reálné a budou fungovat i pro Vás, stejně jako fungují pro nás a pro naše klienty. Vyzkoušejte jeden měsíc s WinSignals za zvýhodněnou cenu a zhodnoťe svůj Live účet o 10, 15 a více procent...

 
WinSignals objednávejte na tel. 910 801 403 nebo servis@penezovod.cz

Na nově připravoveném webu www.winsignals.cz pro Vás připravujeme podrobně zpracované výsledky za jednotlivé měsíce, WinSignals v praxi a výsledky Live tradingu nás i našich klientů. Aktuálně můžete sledovat novinky ve výsledcích na našem facebooku.